custom-cover-arrow
gmunlike_ow_logo_helo_22

-tulevaisuuskuntoisuusanalyysi

Unlike®-analyysi on ainoa uuden ja uudistuvan liiketoiminnan luomiskykyä mittaava kehittämistyökalu.

dash_300_001

Onko yrityksesi valmis tulevaisuuteen?

Unlike®-analyysi on yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuskuntoisuutta arvioiva työkalu. Tulevaisuuskuntoisuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin organisaatio on varautunut tulevaisuuden muutoksiin, miten ketterästi se toimii muuttuvassa ympäristössä ja miten ennakoivasti se luo ja hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Kenelle?

Unlike®-analyysi on strategisen kehittämisen työkalu, joka sopii yrityksille ja organisaatioille,

jotka haluavat olla edelläkävijöitä,
jotka haluavat erottautua tai menestyä kilpailijoitaan paremmin,
jotka haluavat vähentää tulevaisuuden näkymien epävarmuutta
joiden liiketoiminnan kasvu on pysähtynyt.

Analyysi soveltuu kaikille organisaatiotyypeille.

Unlike®-analyysi vastaa mm seuraaviin kysymyksiin: 

Mikä on kykynne ennakoida muuttuvaa maailmaa?
Miten uudistatte ja kehitätte tulevaisuuden osaamistanne?
— 
Kuinka systemaattista ja tavoitteellista kehittäminen organisaatiossanne on?
Tukeeko kulttuurinne ketterää muutosta?
Kuinka tulevaisuuskuntoinen organisaationne on?

ou139-1

Mitä Unlike®-analyysi käytännössä on:

Tavoitteiden asettaminen

Pohjaksi kannattaa ottaa organisaation omat strategiset kehittämiskärjet ja tavoitteet. Tavoitteet täsmennetään alkukeskustelussa.

Kysely

Useimmiten kyselyyn kannattaa ottaa mukaan koko henkilöstö vastaamaan, sillä tulevaisuuden toiminnan kehittäminen liittyy jokaisen työhön ja tehtäviin. Kysymykset liittyvät strategiaan, toimintakulttuuriin, muutoksen merkkien keräämiseen ja ideointiin, tiedon jalostamiseen, kokeiluihin ja uudistamiseen.

Itse kyselyssä on 58 kysymystä ja siihen vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Kyselyn muotoiluun on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja miellyttävää.

Mitä tietoa
Unlike®-analyysi tuottaa?

Unlike®-analyysi perustuu Great Mindsin käytännön konsultointityössään vuosien aikana kehittämään tulevaisuuskuntoisuusmalliin, jota on jalostettu tulevaisuuden tutkimuksen ja strategisen johtamisen tieteellisiin tutkimuksiin ja malleihin perustuen. Mallissa on 5 eri osa-aluetta: 

— Strategisuus
— Aistiminen ja ideointi
— Rikastaminen
— Toiminta ja kokeilut

— Toimintakulttuuri

report_gm_001

Unlike®-analyysin tuloksena yritys saa raportin, jossa eri osa-alueet käydään läpi yksityiskohtaisesti. Organisaatio saa myös oman tulevaisuuskuntoisuusindeksin, joka antaa kokonaiskuvan tulevaisuuskuntoisuuden tasosta ja vertailukohtaa muihin organisaatioihin. Raportissa tarkastellaan myös organisaation ominaisuuksia tulevaisuuskuntoisuuden kannalta tärkeiden tekijöiden (mm. ketteryys ja osallistaminen) näkökulmista.

Tuloksiin perustuen ja organisaation omien strategisten kehittämistavoitteiden pohjalta luodaan yhteenveto ja suosituksia konkreettisista toimenpiteistä, joilla haluttuihin tavoitteisiin päästään.

Kokemuksia ja sanottua analyysistä

”Kyselyyn vastaaminen oli itsessään jo ajatuksia herättävää ja siitä jäi kokonaiskuva, mitkä asiat liittyvät yrityksen tulevaisuusosaamisen kehittämiseen.”

”Saimme hyvän kuvan nykytilasta ja loistavia eväitä kehittämiseen.”

Kiinnostuitko? Jutellaan lisää!

Jos olet kiinnostunut Unlike®-analyysin käyttöönotosta tai haluat kuulla lisää niin laita viestiä ja ollaan yhteyksissä.

Kiinnostuitko?
+358 (0)400 916 979
[email protected]

Kiinnostuitko?
+358 (0)400 916 979
[email protected]

Kiinnostuitko?
+358 (0)400 916 979
[email protected]

Kiinnostuitko?
+358 (0)400 916 979
[email protected]

© 2022 Great Minds Oy. Kaikki oikeudet pidetään. Tietosuojaseloste.
Design by Studio KU.